Privacy- en cookieverklaring PCM webshop

Versie 14 april 2023

Je online vrijelijk kunnen bewegen

Je bezoekt onze website shop.processcommunicationmodel.nl voor informatie en/of voor het bestellen van producten. Bij nadere interesse bestel je producten, doe je mee met een actie of je meld je aan voor een training. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

Als onderneming zijn wij verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. We hebben deze zo beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk mogelijk gemaakt. Maar niemand is perfect en we kijken allemaal met een eigen blik naar informatie en de wereld om ons heen, dus mocht je vragen hebben laat het ons gerust weten. Je kunt dit doen middels het contactformulier, ons een e-mail te sturen, of door telefonisch contact met ons op te nemen.

Process Communication Nederland,
Bos en Lommerplantsoen 1A,
1055 AA Amsterdam.
info@pcmnederland.nl
+31 6533 27 060

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Uiteraard. Als je informatie opvraagt via ons contactformulier of op een andere manier contact met ons zoekt, gebruiken wij je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. Als je een van de producten in onze webshop bestelt, dan gebruiken we jouw (adres) gegevens om je de producten te kunnen toesturen. De persoonlijke toelichting die je eventueel vermeldt bij de aankoop van de producten of op het moment dat je contact met ons zoekt per email, verlaat onze mailbox niet. We doen dit alles volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je onze webshop bezoekt, producten bestelt in onze webshop, een contactformulier invult, meedoet aan een actie en/of gebruik maakt van de diensten van Process Communication Nederland, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website of die je invult bij het meedoen aan een actie. Deze gegevens gebruiken wij voor het uitvoeren van de overeenkomst en eventueel voor verbeteren van onze website. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Zo gebruiken wij jouw adresgegevens alleen om de bestelde producten aan jou toe te sturen.

Waarom worden deze gegevens opgevraagd?

Om contact met je op te nemen en/of om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (verkoop van een product, aanmelding voor een training). Wij gebruiken je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan jouw vraag gerelateerde zaken. Telefonisch gedeelde informatie wordt in de vorm van korte notities vastgelegd voor zolang dit nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren. Als je daarvoor toestemming hebt gegeven, worden jouw gegevens tevens verwerkt om je anderszins te informeren over onze bedrijfsactiviteiten, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website. Op het moment dat je producten bestelt in onze webshop, zullen we jouw adresgegevens enkel gebruiken om de producten aan jou te kunnen toesturen. De verwerking van jouw gegevens vindt dus plaats met de volgende grondslagen: gerechtvaardigd belang; uitvoering van de overeenkomst; en/of op basis van toestemming.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren

Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij je hier vooraf toestemming voor hebt verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (zoals aan het postbedrijf om de door jou bestelde producten te kunnen toesturen) of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Wat gebeurt er terwijl je surft?

Wij maken op onze website gebruik van functionele, noodzakelijke cookies om de website te laten functioneren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt meegestuurd en daarna door jouw browser op jouw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. De volgende keer dat je onze website bezoekt kan deze opgeslagen informatie dan weer terug naar onze servers worden gestuurd.

Instemming met cookies

Omdat wij alleen gebruik maken van cookies om de website te laten functioneren, zal er op het moment dat je voor de eerste keer op onze website komt, een pop-up verschijnen met daarin de uitleg over onze functionele cookies. Daarin wijzen we je op het feit dat wij altijd noodzakelijke cookies plaatsen en dat jij hiervoor geen toestemming voor te geven.

Cookies – laat ze voor je werken

Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites, waaronder ook onze website, minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt. Zie ook deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

In- en uitschakelen van cookies

In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de instructies van jouw browser of gebruik de Help-functie in jouw browser. Let op: veel websites, waaronder ook onze website, werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

De meeste cookies hebben ook een houdbaarheidsdatum. Als er een houdbaarheidsdatum is ingesteld, dan wordt het cookie automatisch weer verwijderd zodra de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Ook deze instructies kun je terugvinden met behulp van de Help-functie van uw browser.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zorgen ervoor dat onze website goed blijft werken en dat jouw voorkeuren bekend blijven op onze website. Hierdoor hoef je niet elke keer opnieuw dezelfde informatie in te voeren als je onze website bezoekt, wel zo handig! Ook kunnen hierdoor bepaalde producten in jouw winkelmand blijven staan totdat je hebt afgerekend. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat jij hiervoor toestemming hebt gegeven. De noodzakelijke cookies zullen wij 365 dagen bewaren.

Je gegevens zijn goed beveiligd

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’), onze computers zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url. Daarnaast nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande relaties worden niet langer bewaard dan drie jaar na afloop van het laatste contact. De gegevens van klanten worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites, waaronder ook de website processcommunicationmodel.nl. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt ten aanzien van jouw gegevens en de manier waarop jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking daarvan. Mocht je een van onderstaande rechten willen uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Inzage, rectificatie of verwijdering: Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij verwerken en je mag ons vervolgens ook verzoeken om deze te laten rectificeren of te verwijderen.

Beperking van de verwerking: Je hebt het recht om ons te verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld omdat je persoonsgegevens niet meer kloppen, de verwerking niet meer rechtmatig is, wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of indien je in afwachting bent van de beslissing ten aanzien van het bezwaar dat je hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege jouw specifieke situatie of indien je niet langer reclame (direct marketing) van ons wenst te ontvangen.

Gegevensoverdraagbaarheid: Je hebt het recht om bij ons een verzoek in te dienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou, of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Intrekken toestemming: Je hebt het recht om jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een bepaald doeleinde van ons weer in te trekken.

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos en wij zullen onze best doen om zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van jouw verzoek, op jouw verzoek te reageren. Zie hiervoor onze contactpagina of onze contactgegevens onderaan deze pagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen alleen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Ik zal mijn best doen om zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van jouw klacht, op jouw klacht te reageren en je een passende oplossing aan te bieden voor zo ver dat mogelijk is.

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om jouw klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacy- en cookieverklaring wordt beheerst door het Nederlands recht. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze privacy voorwaarden zullen dan ook uitsluitend door een Nederlandse rechter kunnen worden beslecht. Uiteraard hopen wij dat, voordat de gang naar de rechter wordt gekozen, we eerst samen proberen het geschil op te lossen.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via:

Process Communication Nederland
Bos en Lommerplantsoen 1A,
1055 AA Amsterdam.
KvK 59587555
www.processcommunicationmodel.nl
info@pcmnederland.nl
+31 6533 27 060

Dank voor het lezen. Groet!

Edith Doosje en Patricia Antersijn
Process Communication Nederland